Tietosuojakäytäntö

Kaunis & Koti - kauppa kotisivulla www.kaunis-koti.net (Y-tunnus 3131780-1) käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset

Rekisterin ylläpitäjä:

Kaunis & Koti

Miia Turunen

Iso-Harvastentie 5

27500 Kauttua

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamista ja markkinointia varten. Käytännössä henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin:

  • verkkokauppaostoksista
  • yritysmyynnin osalta ostoista päättävien henkilöiden yhteystiedoista 
  • henkilötietojen keräämisen perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet
  • henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus

Henkilötietoja yrityksessä käsittelee Miia Turunen (kaunisjakoti@gmail.com).

Säilytämme henkilötietoja sähköposti- ja asiakasrekisterissä enimmillään viiden vuoden ajan ja kirjanpidossa seitsemän vuoden ajan.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

- Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

- Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.


Asiakkaan oikeudet

Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:

1. oikeus tutustua henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirrettävyyteen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: tuulituikku.pasanen@gmail.com

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.kaunis-koti.net Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 18.8.2019